Vzhľadom na zavádzajúce informácie v článku redaktorky Denníka N Márie Benedikovičovej ohľadom neodvysielania reportáže, ako aj relácie Reportéri v pondelok 5. októbra na obrazovkách Jednotky, sa RTVS rozhodla reagovať a opakovane informovať o skutočných dôvodoch nenasadenia reportáže o spochybňovaní titulov redaktorky Lýdie Kokavcovej do vysielania.

Zdroj: RTVS

Pozastavenie vysielania spomínanej reportáže nijako nesúvisí s telefonátom riaditeľa Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS s hovorkyňou UNB Evou Kliskou a voči tomuto tvrdeniu sa RTVS ostro ohradzuje. Vedenie spravodajstva a publicistiky upozornilo redakciu Reportérov už v lete, pred výrobou a spracovaním reportáže, na to, že musí byť konzultovaná s právnym odborom RTVS. Tímlíderka Reportérov bola dôrazne upozornená na skutočnosť, že reportáž nesmie byť tendenčná a nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Napriek dohode s tímlíderkou, že text reportáže pošle na kontrolu svojmu nadriadenému, tak neurobila a spolu s redaktorkou  Lýdiou Kokavcovou reportáž svojvoľne skompletizovala a pripravila do vysielania bez akejkoľvek konzultácie so svojimi nadriadenými alebo s právnym odborom. Interné kontrolné procesy, ktorých základom je stanovisko právneho odboru RTVS, následne ukázali, že reportáž v súčasnej podobe nespĺňa novinárske štandardy, ktoré sú základom objektívnej reportáže. Z tohto objektívneho dôvodu bola táto reportáž vrátená redaktorke na dopracovanie, aby sa predišlo možnému spochybneniu reputácie RTVS v rámci objektívnosti spravodajstva a publicistiky.

V reportáži bez dôkazov, len na základe nepodložených podozrení, redaktorka spochybňuje vysokoškolské tituly renomovaných odborníkov. Sama pritom v reportáži nehovorí, že odborníci sa dopustili plagiátu alebo inej nekalej činnosti. Ich mená s týmito termínmi spája len na základe podozrení, ale formuláciou textu a spájaním ich mien so slovom plagiát by mohla u divákov vyvolať mylný dojem, že ide o potvrdenú skutočnosť. Opakovane pritom zdôrazňujeme, že rozhodnutie nezaradiť reportáž, ak bude vykazovať znaky tendenčnosti padlo už v júli a redaktorka Lýdia Kokavcová a tímlíderka Katarína Začková boli na túto skutočnosť upozornené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ nesie zodpovednosť za jednotlivé reportáže a relácie. Je teda prirodzené, že rovnako, ako v iných médiách, má nastavené kontrolné mechanizmy, ktoré majú zabrániť svojvôli jednotlivcov a poškodeniu mena a ekonomickej stability RTVS. RTVS nemala inú možnosť, ako nezaradiť predmetnú reportáž do vysielania a zabrániť tak možným reputačným a finančným stratám. 

Napriek výhradám redaktorka s tímlíderkou nielen pripravili spornú reportáž do vysielania, ale aj nasadili upútavku na reláciu na Facebookovú stránku Reportérov, ktorú spravuje samotná redakcia. Táto upútavka nebola zaradená do televízneho vysielania a nebola zverejnená ani na oficiálnom profile RTVS. Týmto konaním mohli vyvolať mylný dojem, že reportáž bola z vysielania vyradená na poslednú chvíľu aj napriek skutočnosti, že o jej nezaradení do vysielania a nutnosti ju dopracovať vedeli pred uverejnením upútavky.

Vedenie spravodajstva a publicistiky RTVS si ctí dodržiavanie vysokých novinárskych štandardov, ktoré sú základom objektívnej reportáže a obchádzanie interných procesov a ohrozenie vysielania považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Na základe uvedených faktov, dostali Katarína Začková aj Lýdia Kokavcová dôrazné napomenutie. V redakcii Reportérov dochádza zároveň k personálnym zmenám. Tímlíderku redakčného tímu nahradil na tejto pozícii Peter Nittnaus, ktorý v RTVS pôsobí na pozícii vedúceho Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky.

Čo sa týka neodvysielania celého dielu relácie Reportéri dňa 5. októbra, v reakcii na aktuálnu situáciu  v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu sa RTVS rozhodla pre zmenu večerného programu na Jednotke a o 20:30 ponúkla divákom špeciálnu reláciu Druhá vlna s premiérom SR Igorom Matovičom a odbornými hosťami. Následne v rámci tematického večera odvysielala v repríze unikátny program, ktorý vznikol v spolupráci RTVS so Slovenským národným divadlom, „Ďakujeme, Slovensko“. Relácia Reportéri bola z dôvodu programových zmien v súvislosti s témou večera nahradená.

Vedenie RTVS sa zároveň ospravedlňuje, že v týchto neľahkých časoch  verejne rieši interné procesy v rámci vysielania. RTVS však považuje za nutné reagovať na zavádzajúce informácie uverejnené v médiách aj napriek tomu, že v záujme vedenia je takéto problémy vyriešiť interne tak, aby to divák nepocítil. Verejné informovanie o internom dianí v rámci RTVS, zo strany niektorých zamestnancov, nepovažuje RTVS za korektné.

( V rubrike Tlačové správy zverejňujeme nekrátené oficiálne stanoviská inštitúcií, obsah sa nemusí zhodovať s názormi blogu TVMEDIA.SK )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.