BRATISLAVA – Vzhľadom na zavádzajúce a klamlivé informácie v rozhovore pre denník SME (12. 10. 2020), ktoré poskytla Katarína Začková ohľadom neodvysielania relácie Reportéri v pondelok 5. októbra na obrazovkách Jednotky, sa RTVS rozhodla reagovať a uviesť informácie na pravú mieru.

Zdroj: RTVS

Vedenie RTVS sa v prvom rade ospravedlňuje, že v týchto neľahkých časoch verejne rieši interné procesy v rámci vysielania. RTVS však považuje za nutné reagovať na zavádzajúce informácie uverejnené v spomínanom rozhovore zo strany Kataríny Začkovej aj napriek tomu, že v záujme vedenia je takéto problémy vyriešiť interne tak, aby to divák nepocítil. Verejné informovanie o internom dianí v rámci RTVS, zo strany niektorých zamestnancov, RTVS považuje za mimoriadne nekorektné.

Bývalá tímlíderka Reportérov v rozhovore pre denník SME okrem iného uvádza, že „za generálnym riaditeľom išla pre viaceré veci. Riešili sme napríklad moje postavenie, keďže som bola stále len poverená vedením tímu.“ Skutočnosť je taká, že pani Začková sa s generálnym riaditeľom RTVS stretla 24. 09. o 11.30 h. a na stretnutí ho požiadala o uvoľnenie z funkcie, lebo ju zo zdravotných dôvodov nezvláda, čoho výsledkom je aj situácia v redakcii, ako aj okolo reportáže redaktorky Lýdie Kokavcovej. Ďalej na stretnutí s generálnym riaditeľom konštatovala, že reportáž by sa napriek dlhodobým výhradám vedenia Sekcie spravodajstva a publicistiky mala odvysielať, pretože aj tak si ju nikto nevšimne, ale ak sa vysielať nebude, tak z toho bude „oveľa väčší cirkus“. V rozhovore pre denník SME tiež konštatovala, že „scenár si však odo mňa pýtal generálny riaditeľ“. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. Naopak, Katarína Začková sama ponúkla, že do piatku 25. 09. pošle scenár k reportáži o spochybňovaní titulov generálnemu riaditeľovi. Žiadny scenár ku generálnemu riaditeľovi nikdy nedorazil, a pretože oň nežiadal, jeho nedodanie nijako neurgoval. A keďže nepoznal obsah scenára, logicky nemohol žiadať, aby boli z reportáže vynechané akékoľvek informácie. Zavádzajúce sú tiež informácie, že reportáže neprechádzajú kontrolou právneho odboru a že to nie je zvyčajným postupom pri posudzovaní príspevkov. Takéto konzultácie sú pri sporných témach kľúčové. Ide o posudzovanie objektívnosti reportáží a tieto postupy sú zaužívané v rámci interných procesov Sekcie spravodajstva a publicistiky a snahou o minimalizáciu následných súdnych sporov.

V rozhovore Katarína Začková ďalej uvádza, že zvolala poradu k predmetnej reportáži. V skutočnosti táto porada vznikla na základe iniciatívy generálneho riaditeľa RTVS, pričom predmetom stretnutia boli nedostatky reportáže a tiež porušenia pracovnej disciplíny tímlíderky a redaktorky Reportérov. V reportáži bola práca exministerky Kalavskej označená za plagiát na základe dvanástich sporných strán z viac ako 100-stranovej dizertačnej práce. Reportáž na základe nedostatočne podložených tvrdení redaktorky v predloženej podobe pôsobila tendenčne, neobjektívne a nebola v súlade s novinárskymi štandardami a na základe stanoviska právneho odboru, vedenia Sekcie spravodajstva a publicistiky, vedenia okruhu Jednotky a vedenia Sekcie programových služieb nemohla byť zaradená do vysielania v danej podobe.

Spomínaný zdieľaný technologický priestor, z ktorého bola reportáž vymazaná, neslúži na archiváciu dát, ale na zdieľanie väčších súborov dokumentov medzi jednotlivými sekciami RTVS a dáta sú po určitej dobe automaticky vymazané. K tomuto úložisku majú prístup všetci zamestnanci RTVS, ale generálny riaditeľ ho nikdy nevyužil.

Vedenie Sekcie spravodajstva a publicistiky už v lete pred výrobou a spracovaním reportáže upozornilo redaktorku a redakciu Reportérov na to, že musí byť konzultovaná s právnym odborom RTVS. Bývalá tímlíderka Reportérov bola dôrazne upozornená na skutočnosť, že reportáž nesmie byť tendenčná a nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zo strany bývalej tímlíderky išlo o hrubé porušenie princípov novinárskej praxe, keďže bez konzultácie schválila kontroverzný príspevok, na ktorý ju vedenie Sekcie spravodajstva a publicistiky upozorňovalo niekoľko týždňov vopred.

Napriek výhradám redaktorka s bývalou tímlíderkou bez kontrolnej projekcie a schválenia nadriadenými pripravili spornú reportáž do vysielania a nasadili upútavku na reláciu na facebookovú stránku Reportérov, ktorú spravovala samotná redakcia. Táto upútavka nebola zaradená do televízneho vysielania a nebola zverejnená ani na oficiálnom profile RTVS. Týmto konaním mohli vyvolať mylný dojem, že reportáž bola z vysielania vyradená na poslednú chvíľu aj napriek skutočnosti, že o jej nezaradení do vysielania a nutnosti ju dopracovať vedeli pred uverejnením upútavky.

V reakcii na aktuálnu situáciu v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu sa RTVS rozhodla pre zmenu večerného programu na Jednotke a 5. októbra o 20.30 h. ponúkla divákom špeciálnu reláciu Druhá vlna s premiérom SR Igorom Matovičom a odbornými hosťami. Následne v rámci tematického večera odvysielala v repríze unikátny program, ktorý vznikol v spolupráci RTVS so Slovenským národným divadlom, „Ďakujeme, Slovensko“. Relácia Reportéri bola z dôvodu programových zmien v súvislosti s témou večera nahradená.

Katarína Začková bez ohľadu na zmenu večerného programu zároveň znemožnila prípadné vysielanie relácie, keďže pod jej vedením redakcia nemala pripravenú žiadnu alternatívnu reportáž, ktorá by mohla byť nasadená do vysielania. Redakcia nemala pripravené náhradné reportáže aj napriek trojmesačnej letnej prestávke vo vysielaní.

Na základe uvedených faktov dostali Katarína Začková aj Lýdia Kokavcová dôrazné napomenutie. V redakcii Reportérov zároveň došlo k personálnym zmenám. Tímlíderku redakčného tímu nahradil na tejto pozícii Peter Nittnaus, ktorý v RTVS pôsobí na pozícii vedúceho Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky.

( V rubrike Tlačové správy zverejňujeme nekrátené oficiálne stanoviská inštitúcií, obsah sa nemusí zhodovať s názormi blogu TVMEDIA.SK )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.