BRATISLAVA – Znie to priam neuveriteľne a pre profesionálov z médií to môže pôsobiť ako sci-fi. Do kontrolného orgánu, ktorý zo zákona kontroluje vysielanie všetkých televízii na Slovensku, tým pádom aj verejnoprávnu televíziu, kandiduje zamestnankyňa a televízna novinárka Katarína Začková. Ide o etický konflikt a problém ako hrom. Ak bude zvolená, dostane sa aj do rozporu so zákonom o vysielaní a retransmisii, pokiaľ z televízie neodíde.

Len včera oznámil šéf výboru pre kultúru a médiá mená uchádzačov na uvoľnené štyri pozície v Rade pre vysielanie a retransmisiu. Záujem má rekordný počet uchádzačov a všetci údajne poslali kvalitné podklady a splnili podmienky, aby mohli kandidovať, aspoň tak to hodnotil šéf výboru.

,,Máme na stole 20, dovolím si povedať, pomerne dobrých kandidátov, z ktorých následne budeme vyberať 4 nových členov rady pre vysielanie,” uviedol vo svojom videu na sociálnom profile predseda Výboru pre kultúru a médiá NRSR Kristián Čekovský.

K. Čekovský hovorí o kvalitných podkladoch, možno by sa mal venovať aj etickému rozmeru konania uchádzačov.
Zdroj: FB K. Čekovský – poslanec OĽANO

Medzi kandidujúcimi do dozorného orgánu, ktorý kontroluje vysielanie televízií na Slovensku, je aj aktívna reportérka Reportérov RTVS Katarína Začková. Oficiálne ju mala navrhnúť ochranárska organizácia Spolok pre trvalo udržateľný život. TVKRIMI.SK však disponuje vážnymi dôkazmi, ktoré preverujem, tie vysvetľujú vznik nominácie úplne inak.

ZDROJ: FB Reportéri RTVS
K. Začková kandiduje do Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde bude kontrolovať aj RTVS, ak bude zvolená. Nemôže teda naďalej zostať ,,investigovať” v RTVS a kontrolovať aj samú seba. ZDROJ: FB Reportéri RTVS

Začková by kontrolovala aj samu seba

Podstatné je však, že do regulačného orgánu kandiduje zamestnanec RTVS. Ak by bola kandidátka Katarína Začková zvolená do RVR, môže nastať situácia, že bude musieť rozhodovať v rade o podaniach na neobjektivitu, obsah, nestrannosť publicistických či spravodajských relácií RTVS. Rozhodovala by tak aj o svojich kolegoch, podaniach a sťažnostiach aj na Reportérov, prípadne aj na svoje reportáže. Pracovať v kontrolovanom subjekte ( RTVS ) a súčasne mať pozíciu v kontrolnom orgáne ( RVR ) by bol neprekonateľný konflikt záujmov. Etický problém je už pri samotnej kandidatúre novinára na tak významnú volenú funkciu. Išlo by o precedens, ktorý by ešte viac deformoval právny systém v mediálnej oblasti. Hádam si to poslanci pri vypočutí kandidátov 30. novembra 2020 uvedomia a budú sa na to pýtať kandidátky, aj na to, ako vznikla jej nominácia…

Zákon o vysielaní a retransmisii hovorí jasne v paragrafe 7, bod 3, kto nemôže byť členom rady

Slovenský, ale aj český syndikát novinárov v tom majú jasno

,, Zákon je v danom ohľade jednoznačný. Už samotnou kandidatúrou zamestnanec existujúceho média porušuje princípy, ktoré sú na vybranú funkciu kladené. Určite by takýto kandidát na listinu zaradený byť nemal. Rovnako tak by vzniknutú situáciu riešil aj Etický kódex novinára,” uviedol predseda Slovenského syndiktátu novinárov Daniel Modrovský.

,,Práce novináře, reportéra média veřejné služby je podle platných zákonů neslučitelná s volenou funkcí v Radě Čro, Radě ČT, Radě ČTK i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Volená funkce v Radě ČRo, Radě ČT, Radě ČTK i RRTV je neslučitelná i s funkcí v politické straně. Na samotnou kandidaturu se zákon nevztahuje, uchazeč se pouze v přihlášce musí zavázat, že k okamžiku nástupu do funkce musí splňovat podmínky dané zákonem. V případě, který zmiňujete by mělo platit, že aktivní novinář by se neměl o členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ucházet, zvláště pokud by to byl novinář pracující pro elektronické médium, protože tato média jsou předmětem kontroly RRTV,” povedal Adam Černý zo Syndikátu novinárov Českej republiky.

Reakcia redaktorky a RTVS

Oslovil som redaktorku RTVS Katarínu Začkovú, či stiahne svoju kandidatúru do kontrolného orgánu RVR alebo odíde z RTVS, aby vyriešila svoj novinársky etický problém, ktorý nastal momentom kandidatúry. Rovnako ma zaujímalo, či tak nemala urobiť ešte pred odovzdaním svojej kandidatúry na volenú funkciu do Rady pre vysielanie a retransmisiu, do ktorej ju môžu zvoliť politici – poslanci NR SR. Na otázky nereagovala.

Rovnako som oslovil aj RTVS, či vie o vzniknujúcom probléme jej zamestnanca, či je táto aktivita v súlade s etickým kódexom, štatútom RTVS, zákonom o vysielaní a retransmisii a ako ho chce riešiť. Televízia odpísala na súbor otázok pomerne vágne a neurčito, akoby sa ich problematika ani netýkala.

,,RTVS zaregistrovala, že medzi kandidátmi za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je aj osoba s menom Katarína Začková, ale momentálne nedisponuje informáciou o totožnosti tejto osoby (tzn. či ide o zamestnanca RTVS alebo len o zhodu mien). Konflikt záujmov členov Rady pre vysielanie a retransmisiu pri rozhodovaní konkrétnych vecí v rámci výkonu štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie riešia ustanovenia § 9 až 13 Správneho poriadku,” uviedla RTVS.

Pozoruhodné je, že kandidatúra Kataríny Žačkovej prichádza v čase, keď poskytla do médií dva rozhovory proti Jaroslavovi Rezníkovi a vedeniu RTVS v kauze plagiátu/neplagiátu exministerky A. Kalavskej, zastavení Reportáže pre neobjektivitu a po tom, čo bola pre systémové problémy odvolaná z pozície tímlíderky.

Môže novinár a zamestnanec RTVS objektívne kontrolovať RTVS?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.